19 міжнародна науково-практична конференція «Modern Trends are the Driving Force of Scientific Progress»

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

The Science of Tomorrow: Innovative Approaches and Forecasts (Poland)

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти і технологій», 20 березня 2024 р. м. Біла Церква, Україна

ХVIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців «НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ»

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Fundamental and applied scientific researchtopical issuesachievements and innovations»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених «Внесок українських і зарубіжних дослідників у розвиток геодезії, картографії, землеустрою»

Міжнародна наукова інтернет-конференція

VIІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті, науці й техніці” ІТОНТ-2024 Черкаси 23-24 травня 2024 р.

Конференція НУБіП 7-8 березня 2024

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2024 рік