Пшенишна Наталія Миколаївна

Асистент кафедри  геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій  та безпеки життєдіяльності

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, каб. 218-4 корпус, каб.201-3 корпус

e-mail: [email protected]

Науково-педагогічна біографія

 • В 1988 р. закінчила Дніпропетровський металургійний інститут  (нині Національна металургійна академія України)  і отримала диплом з спеціальності «Електротермічне устаткування».
 • З 1994 р. працює в Черкаському державному технологічному університеті.
 • В 2003 р. закінчила Черкаську академію менеджменту і отримала диплом з спеціальності «Менеджмент організацій», кваліфікація «Психолог. Менеджер персоналу».
 • Опублікувала понад 50 наукових робіт, які публікувались у фахових виданнях України,  та методичних видань.

Підвищення кваліфікації:

 • 2014 р. – Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Академії цивільного захисту України, м. Київ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 012145 17 грудня 2014р.
 • 2017 р. – Вища лінгвістична школа, м.Ченстохова, Республіка Польща. Сертифікат про підвищення кваліфікації № 1330/07/48 від 11.07.2017 р.

Основні дисципліни, що викладаються

 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист.
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці.
 • Охорона праці.
 • Охорона праці в галузі.

Підвищення кваліфікації

 • ДСНС України Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. Свідоцтво про підвищення кваліфікації –  12СПВ 012145, 17.12.2014 р. Підвищення кваліфікації викладачів дисципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів України ( 106 год.).
 • Вища лінгвістична школа, м.Ченстохова, Республіка Польща. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 1330/07/48 від 11.07.2017 р. (180 годин). Отримала сертифікат про володіння англійською мовою (рівень В2).

Сфера наукових інтересів

 • Психологія безпеки.
 • Конфліктологія.
 • Методика викладання дисциплін з напряму безпеки життєдіяльності.

Основні наукові праці

 1. Атомна енергетика та людство: історичний огляд ядерної безпеки. / Пшенишна Н.М., Ротте С.В., Гайова Ю.Ю. // Гуманітарний вісник Всеукраїнський збірник наукових праць. Черкаський державний технологічний університет. Серія: історичні науки. – 2016. – №8. – С. 129-136.
 2. Pshenyshna N., Rotte S., Gaiova J. Аtomic energy and humanity: historical review of nuclear safety. Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки. Число 24. Випуск 8. c. 129-136.
 3. Ротте С. В., Пшенишна Н.М. Іван Пулюй та Вільгельм Рентген: історія великого винаходу. Гуманітарний вісник: всеукр.зб.наук.праць. Число 22. Вип.6. М-во освіти і науки України, Черкас.держ.технол.ун-т. Черкаси:ЧДТУ,2015. (Серія: Історичні науки). с.263-268.
 4. Державне управління охороною праці: історія становлення та сучасні тенденції. / Портянко Т.М., Пшенишна Н.М., Ротте С.В. // Гуманітарний вісник Всеукраїнський збірник наукових праць. Черкаський державний технологічний університет. Серія: історичні науки. – 2016. – №9. – С. 118-125.
 5. Причини та історичні умови виникнення спецодягу як засобу індивідуального захисту. / Портянко Т.М., Пшенишна Н.М., Ротте С.В., Таран Є.О. // Гуманітарний вісник Всеукраїнський збірник наукових праць. Черкаський державний технологічний університет. Серія: історичні науки. – 2017. – №11. – С. 113-121.
 6. Аналіз історичних аспектів розвитку техногенної безпеки. / Портянко Т.М., Пшенишна Н.М., Ротте С.В. // Гуманітарний вісник Всеукраїнський збірник наукових праць. Черкаський державний технологічний університет. Серія: історичні науки. – 2018. – №12 – С. 128-136.
 7. Ротте С. В., Пшенишна Н.М., Портянко Т.М. Історія пожеж у висотних будівлях. Гуманітарний вісник: всеукр.зб.наук.праць. Число 29. Вип. 13 / М-во освіти і науки України, Черкас.держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2018. (Серія: Історичні науки). с.121-129.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Перспективні методи очищення питної води для великих міст України. Збірник наукових статей та матеріалів VIIІ-ї міжнародної науково-методичної конференції та 115-ї міжнародної конференції EAS «Безпека людини у сучасних умовах». Харків, ГО«СФБЖДЛ»,  2016. c.92-96.
 2. Формування стійкості світогляду студентів у надзвичайних ситуаціях. Збірник матеріалів 5-ї науково практичної конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії», м.Харків, НП «ЦНТ», 2017р.
 3. Перший ректор черкаського інженерно-технологічного інституту. Персоналістичний вимір історії Черкащини: Матеріали Першої регіональної історико-краєзнавчої конференції. Черкаси, ЧДТУ, 2018. с. 382-384.
 4. Про роботу і покликання. Матеріали першої регіональної історико-краєзнавчої конференції «Персоналістичний вимір історії Черкащини». 2018р., С.213-215.
 5. Анатолій Костянтинович Поліщук – фундатор вищої технічної освіти на Черкащині. Матеріали першої регіональної історико-краєзнавчої конференції «Персоналістичний вимір історії Черкащини». 2018р., С.354-357.
 6. Особливості протипожежного забезпечення та евакуація на висотних будівлях. Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Черкаси, ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. с. 130-131.
 7. Особливості прояву мобінгу у закладах вищої освіти. Збірник тез наукових доповідей Х-ї міжнародної науково-методичної конференції та Міжнародної конференції EAS «Безпека людини у сучасних умовах». м.Харків, НТУ«ХПІ», 2018р., С.155-157.
 8. Особливості протипожежного забезпечення та евакуація на висотних будівлях. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Черкаси, ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018р., С. 130-131.
 9. Сучасні тенденції забезпечення пожежної безпеки в музеях. Збірник матеріалів 1-ї Всеукраїнської науково практичної конференції «Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження» , м. Черкаси, 2018р. с. 29-32.
 10. Тенденції забезпечення інформаційної безпеки в умовах надзвичайних ситуацій.  Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Черкаси, ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. с. 217-219.
 11. Вплив поведінки людей на результат евакуації при пожежах. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Черкаси, ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019р., С. 196-198.
 12. Превентивна консервація як метод збереження музейних колекцій. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю). м.Черкаси, 2019р., С.31-36.
 13. Впровадження концепції кайдзен, як шлях до  покращення якості житя Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії». Черкаси, 2019 р., С. 114-119.
 14. Проблемні питання евакуації при пожежах  збірник  доповідей  хі  міжнародної  науково-методичної  конференції    та  138 міжнародної  наукової  конференції  європейської  асоціації  наук  з  безпеки  (EAS) “Безпека  людини  у  сучасних  умовах”,  НТУ  «ХПІ»,– Харків, 2019. С. 83-84.
 15. Вплив освітлення на збереження музейних експонатів  та рекомендації з його облаштування. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю). м.Черкаси, 2020р., С.43-47.
 16. Прості правила поведінки під час терористичних актів. Збірник доповідей ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції та 144 Міжнародної наукової конференції Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) «Безпека людини у сучасних умовах», НТУ «ХПІ», – Харків, 2020.– с. 52-54.
 17. Підвищення рівня психологічної рівноваги професіоналів в умовах надзвичайних ситуацій.
 18. Теорія  і  практика  гасіння  пожеж  та  ліквідації  надзвичайних ситуацій:  Матеріали  ХІІ  Міжнародної  науково-практичної конференції – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2021.С. 297-299.

Основні навчально-методичні видання

 1. Безпека життєдіяльності та цивільний захист практикум для здобувачів освітнього рівня бакалавр зі спеціальностей 112 «Статистика», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм форми навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Гайова Ю.Ю., Пшенишна Н.М., Кожем’якін О.С., Цікановський В.Л.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 85с. – Назва з титульного екрана.
 2. Охорона праці в галузі: практикум здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 123 «Комп’ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Портянко Т.М., Пшенишна Н.М., Кожем’якін О.С.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. –92с. – Назва з титульного екрана.
 3. Безпека життєдіяльності та цивільний захист практикум для здобувачів освітнього рівня бакалавр зі спеціальності № 035 «Філологія» усіх форм форми навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Гайова Ю.Ю., Пшенишна Н.М., Кожем’якін О.С., Цікановський В.Л.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 80с. – Назва з титульного екрана.