Земля – національне багатство України, безцінний скарб, який необхідно охороняти, відтворювати і розумно ним розпоряджатися. Велику роль у цьому відіграють фахівці з геодезії та землеустрою. 

Шановні студенти, викладачі, роботодавці!

     Пропонуємо до громадського обговорення проєкт освітньо-професійної програми зі спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”.

     Ваші зауваження, коментарі та пропозиції прохання надсилати на електронну адресу кафедри Геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності [email protected]

193 Геодезія та землеустрій

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

       Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
     Мета освітньої програми: Надання професійної освіти у сфері геодезії та землеустрою з можливістю продовжити навчання заосвітньо-науковою програмою магістра за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій, підготувати конкурентоспроможних фахівців для задоволення попиту на ринку праці в регіоні, зокрема в об’єднаних територіальних громадах, органах місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади, землевпорядних організаціях.
    Особливості програми: Програма передбачає надання ґрунтовних комплексних знань та необхідних практичних навичок у сфері геодезії та землеустрою, базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень, передбачає обов’язкове вивчення сучасних технологій та отримання навичок користуватись новітніми геодезичними приладами та програмним забезпеченням.
      Наявні геодезичні та виробничі практики забезпечують базові навички для опанування професійних дисциплін та є підґрунтям для подальшого навчання з високим рівнем автономності.

  Придатність до працевлаштування: Бакалавр з геодезії та землеустрою здатний виконувати професійні види робіт та займати посади в різних підрозділах центральних органів виконавчої влади які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, а також здійснюють державний нагляд (контроль) у цій сфері, в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, відділах архітектури і містобудування, в землевпорядних, геодезичних, геологорозвідувальних, будівельних, вишукувальних та проектних організаціях, на промислових та сільськогосподарських підприємствах.

    Академічні права випускників: Випускник першого (бакалаврського) рівня вищої освіти може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання. 

    Гаранти освітньої програми:  Радов Станіслав Георгійович, к.т.н., доцент

     Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» – це коли одночасно поєднано «Престижність», «Сучасність», «Затребуваність», «Креативність», «Перспективність», « Різнобічність», а бонусом є «Гідна оплата праці».

НАШІ ГОЛОВНІ ЦІННОСТІ

навчання, орієнтоване на студента

якість надання освітніх послуг

взаємоповага, взаєморозуміння

вільний доступ здобувачів освіти до всіх доступних ресурсів університету

НАШІ ВИПУСКНИКИ

Іванна Горобець працює в ПП “Жовтень-2000” на посаді геодезиста

Юлія Рябова працює фахівцем відділу проблем розвитку землеустрою та земельного кадастру в Інституті землекористування Національної академії аграрних наук України

Аліна Балагура працює  на посаді інженера з геоінформаційних систем в Акціонерному товаристві «Оператор газорозподільної системи «Черкасигаз»

Дорошко Денис Русланович працює на теренах Черкащини в ТОВ “McLaut” на посаді геодезиста

Вовк Максим. Місце роботи: Чорнобаївська територіальна громада, головний спеціаліст сектору земельних відносин.

Доценко Поліна працює в Комунально-проєктному виробничому архітектурному підприємстві “ОБЛАРХБЮРО ” Черкаської обласної ради на посаді технік-геодезист І категорії.

Храпко Ярославна працює в Комунально-проєктному виробничому архітектурному підприємстві “ОБЛАРХБЮРО ” Черкаської обласної ради на посаді технік-архітектор І категорії.

НАПРЯМКИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ВИКОНУЮТЬ ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ

Геодезисти, інженери-технологи

КАРТОГРАФІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА

ГІС-спеціалісти, картографи, геокодери, технологи, керівники

ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ

Землевпорядники, кадастрові інженери, фахівці з грошової оцінки землі

IT-КОМПАНІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА

Розробники ПЗ, адміністратори систем і баз даних, веб-програмісти

ДЕРЖАВНІ ТА ОБЛАСНІ УПРАВЛІННЯ

Спеціалісти з охорони природного серидовища, управління земельними, водними, лісними ресурсами

АГРАРНА СФЕРА

Фахівці з точного землеробства, оптимізації процесу збору врожаю

Корисні посилання