193 Геодезія та землеустрій

    Освітня програма «Геодезія та землеустрій»
    Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
    Мета освітньої програми: Надання професійної освіти у сфері геодезії та землеустрою з можливістю продовжити навчання за освітньо-науковою програмою магістра за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій,  підготувати конкурентоспроможних фахівців для задоволення попиту на ринку праці в регіоні, зокрема в об’єднаних територіальних громадах, органах місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади, землевпорядних організаціях.

    Особливості програми: Програма передбачає надання ґрунтовних комплексних знань та необхідних практичних навичок у сфері геодезії та землеустрою,  базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень, передбачає обовязкове вивчення сучасних технологій та отримання навичок користуватись новітніми геодезичними приладами та програмним забезпеченням.
Наявні геодезичні та виробничі практики забезпечують базові навички для опанування професійних дисциплін та є підґрунтям для подальшого навчання з високим рівнем автономності.  

    Придатність до працевлаштування: Бакалавр з геодезії та землеустрою здатний виконувати професійні види робіт та займати посади в різних підрозділах центральних органів виконавчої влади які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, а також здійснюють державний нагляд (контроль) у цій сфері, в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, відділах архітектури і містобудування, в землевпорядних, геодезичних, геологорозвідувальних, будівельних, вишукувальних та проектних організаціях, на промислових та сільськогосподарських підприємствах.

    Академічні права випускників: Випускник першого (бакалаврського) рівня вищої освіти може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання. 

    Гаранти освітньої програми:

Марущак Михайло Петрович, к.т.н., доцент

НАШІ ГОЛОВНІ ЦІННОСТІ

навчання, орієнтоване на студента

якість надання освітніх послуг

взаємоповага, взаєморозуміння

вільний доступ здобувачів освіти до всіх доступних ресурсів університету

НАШІ ВИПУСКНИКИ

Іванна Горобець працює в ПП “Жовтень-2000” на посаді геодезиста

Юлія Рябова працює фахівцем відділу проблем розвитку землеустрою та земельного кадастру в Інституті землекористування Національної академії аграрних наук України

Аліна Балагура працює  на посаді інженера з геоінформаційних систем в Акціонерному товаристві «Оператор газорозподільної системи «Черкасигаз»

Дорошко Денис Русланович працює на теренах Черкащини в ТОВ “McLaut” на посаді геодезиста

Вовк Максим. Місце роботи: Чорнобаївська територіальна громада, головний спеціаліст сектору земельних відносин.

НАПРЯМКИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ВИКОНУЮТЬ ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ

Геодезисти, інженери-технологи

КАРТОГРАФІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА

ГІС-спеціалісти, картографи, геокодери, технологи, керівники

ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ

Землевпорядники, кадастрові інженери, фахівці з грошової оцінки землі

IT-КОМПАНІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА

Розробники ПЗ, адміністратори систем і баз даних, веб-програмісти

ДЕРЖАВНІ ТА ОБЛАСНІ УПРАВЛІННЯ

Спеціалісти з охорони природного серидовища, управління земельними, водними, лісними ресурсами

АГРАРНА СФЕРА

Фахівці з точного землеробства, оптимізації процесу збору врожаю

Корисні посилання