Петро БАРАН

Пам’яті професора ЧДТУ

19 лютого 2023  року на  дев’яносто першому році життя перестало битися серце доктора технічних наук, професора, заслуженого вченого в галузі геодезії, професора кафедри геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності ЧДТУ Петра Івановича Барана.

Кафедра геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності Черкаського державного технологічного університету  висловлює щирі співчуття близьким та рідним Петра Івановича.

Баран Петро Іванович, інженер-геодезист, доктор технічних наук, професор. Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю “Інженерна геодезія”  у 1954 році.

Професійна діяльність:

1954-1955рр.  – інженер Державного проектного інституту “ДІПРОМІСТ” (м. Львів);

1955-1958рр. – викладач Чернівецького житлово-комунального технікуму;

1958-1966рр. – аспірант і старший науковий співробітник Київського науково-дослідного і проектного інституту містобудування Академії будівництва і архітектури УРСР;

1966-1998рр. – доцент і професор Київського національного університету будівництва і архітектури;

1998 по 2017 рр. – заступник директора з наукової роботи Державного науково-виробничого підприємства інженерної геодезії “Укрінжгеодезія”;

2018-2023 рр. – професор кафедри геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності Черкаського державного технологічного університету.

Автор і співавтор понад 350-ти наукових праць (науково-методичні й практичні посібники, монографії, довідники і словники, статті та винаходи)  з інженерної геодезії.

Світла та вічна пам’ять…

“Почесна в минулому, потрібна сьогодні, актуальна в майбутньому…”

193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма «Геодезія та землеустрій»
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Мета освітньої програми: Надання професійної освіти у сфері геодезії та землеустрою з можливістю продовжити навчання за освітньо-науковою програмою магістра за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій,  підготувати конкурентоспроможних фахівців для задоволення попиту на ринку праці в регіоні, зокрема в об’єднаних територіальних громадах, органах місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади, землевпорядних організаціях.

Особливості програми: Програма передбачає надання ґрунтовних комплексних знань та необхідних практичних навичок у сфері геодезії та землеустрою,  базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень, передбачає обовязкове вивчення сучасних технологій та отримання навичок користуватись новітніми геодезичними приладами та програмним забезпеченням.
Наявні геодезичні та виробничі практики забезпечують базові навички для опанування професійних дисциплін та є підґрунтям для подальшого навчання з високим рівнем автономності.  

Придатність до працевлаштування: Бакалавр з геодезії та землеустрою здатний виконувати професійні види робіт та займати посади в різних підрозділах центральних органів виконавчої влади які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, а також здійснюють державний нагляд (контроль) у цій сфері, в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, відділах архітектури і містобудування, в землевпорядних, геодезичних, геологорозвідувальних, будівельних, вишукувальних та проектних організаціях, на промислових та сільськогосподарських підприємствах.

Академічні права випускників: Випускник першого (бакалаврського) рівня вищої освіти може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання. 

Гаранти освітньої програми:

Марущак Михайло Петрович, к.т.н., доцент

Наші випускники

Іванна Горобець працює в ПП “Жовтень-2000” на посаді геодезиста

Юлія Рябова працює фахівцем відділу проблем розвитку землеустрою та земельного кадастру в Інституті землекористування Національної академії аграрних наук України

Аліна Балагура працює  на посаді інженера з геоінформаційних систем в Акціонерному товаристві «Оператор газорозподільної системи «Черкасигаз»

Дорошко Денис Русланович працює на теренах Черкащини в ТОВ “McLaut” на посаді геодезиста