“Почесна в минулому, потрібна сьогодні, актуальна в майбутньому…”

193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма «Геодезія та землеустрій»
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Мета освітньої програми: Надання професійної освіти у сфері геодезії та землеустрою з можливістю продовжити навчання за освітньо-науковою програмою магістра за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій,  підготувати конкурентоспроможних фахівців для задоволення попиту на ринку праці в регіоні, зокрема в об’єднаних територіальних громадах, органах місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади, землевпорядних організаціях.

Особливості програми: Програма передбачає надання ґрунтовних комплексних знань та необхідних практичних навичок у сфері геодезії та землеустрою,  базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень, передбачає обовязкове вивчення сучасних технологій та отримання навичок користуватись новітніми геодезичними приладами та програмним забезпеченням.
Наявні геодезичні та виробничі практики забезпечують базові навички для опанування професійних дисциплін та є підґрунтям для подальшого навчання з високим рівнем автономності.  

Придатність до працевлаштування: Бакалавр з геодезії та землеустрою здатний виконувати професійні види робіт та займати посади в різних підрозділах центральних органів виконавчої влади які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, а також здійснюють державний нагляд (контроль) у цій сфері, в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, відділах архітектури і містобудування, в землевпорядних, геодезичних, геологорозвідувальних, будівельних, вишукувальних та проектних організаціях, на промислових та сільськогосподарських підприємствах.

Академічні права випускників: Випускник першого (бакалаврського) рівня вищої освіти може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання. 

Гаранти освітньої програми:

Марущак Михайло Петрович, к.т.н., доцент

Наші випускники

Іванна Горобець працює в ПП "Жовтень-2000" на посаді геодезиста

Університет відіграв важливу роль в моєму житті, змінив його кардинально. За ці незабутні 4 роки навчання я жодного разу не пошкодувала за свій вибір. Тут я здобула безцінні знання і навички, познайомилася з хорошими людьми. Також в ЧДТУ проходять різноманітні конкурси, вікторини, в яких кожен може проявити себе, відкрити свої таланти, тому тут нудно не буває. В університеті добре розвинена студентська рада, в якій мені пощастило попрацювати на посаді голови студентської ради факультету, це прекрасний досвід. І ще висловлюю величезну подяку викладачам. Завдяки знанням, які Ви вклали, я маю чудову роботу за своєю спеціальністю. Черкаський державний технологічний університет-шлях до успіху.

Юлія Рябова

Юлія Рябова працює фахівцем відділу проблем розвитку землеустрою та земельного кадастру в Інституті землекористування Національної академії аграрних наук України

У червні 2019 року я стала випускницею ЧДТУ і отримала диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Навчання на кафедрі геодезії, землеустрою та будівельних конструкцій було досить пізнавальним та різноманітним, набуті теоретичні знання удосконалювались на виробничій практиці. Варто зазначити, що на кафедрі високий та доступний рівень викладання фахових дисциплін для студентів, що робить навчальний процес більш цікавим та ефективним. Отримані знання на Будівельному факультеті знадобились мені при вступі до магістратури Національного університету біоресурсів і природокористування, де я успішно навчалась та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Геодезія та землеустрій».