У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 193 «ГЕОДЕЗИЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ВИРОБНИЧА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Закінчується виробнича переддипломна практика  у здобувачів вищої освіти 4 курсу спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”.

Випускники проходять виробничу переддипломну практику у філіях інституту землеустрою, організаціях і установах, де виконуються землевпорядні, земельно-кадастрові роботи, районних відділах земельних ресурсів, міських, селищних та сільських радах. Місця проходження практики заздалегідь погоджувалися з керівниками організацій і закріплювалися договорами, згідно з якими на підприємствах, під керівництвом досвідчених спеціалістів від виробництва, створювалися сприятливі умови для здобувачів вищої освіти пройти практику в установах з достатнім програмним забезпеченням, сучасною технікою та перейняти безцінний досвід фахівців з обраної ними спеціальності.

Метою виробничої переддипломної практики є отримання виробничого досвіду проведення польових і камеральних землевпорядних і геодезичних робіт, як майбутнього спеціаліста-землевпорядника, фахівця із земельного кадастру, оцінки землі, здійснення державного контролю за використанням  та охороною земель, поглиблення та закріплення теоретичних знань з основних фахових дисциплін зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Протягом всього періоду практики здобувачі вищої освіти збирають необхідні матеріали для виконання випускної бакалаврської роботи, опановують практичні навики, без яких вони не зможуть стати справжніми фахівцями.

Бажаємо нашим випускникам успішного завершення практики і її захисту.

РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Як вже говорилося в новинах ЧДТУ https://chdtu.edu.ua/news/item/18064-u-chdtu-proishla-studentska-naukova-konferentsiia-z-bezpeky-zhyttiediialnosti  30 листопада 2022 р. відбулася студентська наукова конференція з БЖД.  Після аналізу доповідей, …

Тренінг з надання першої невідкладної медичної допомоги

15.11.2022р. в Черкаському державному технологічному університеті студенти початкових курсів спеціальностей Геодезія та землеустрій, Лісове господарство та Екологія, при сприянні викладача  …