ПЛАН ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ

кафедри

на 2020-2021 н.р.

з/п Теми Виконавці Термін проведення
1 2 3 4
1.