ПЛАН ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ

кафедри

на 2023-2024 н.р.

з/п            Теми Виконавці Термін проведення
1 2 3 4
1. Вимого до підготовки та оформлення навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни та навчально-методичного комплексу дисципліни на 2023-2024 н.р.                      

Цікановський В.Л. вересень
2023
2. Засоби інтенсифікації самостійної роботи здобувачів освіти Ротте С.В. листопад
2023
3. Методика виконання кваліфікаційної роботи бакалавра Волонтир А.В. січень
2024
4. Академічна доброчесність у ЗВО. Реалії та перспективи Радов С.Г. березень
2024
5. Інноваційні підходи викладача ВНЗ у роботі зі студентами з особливими потребами Кузнецова
О.В.
травень 2024