АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ СТУДЕНТІВ СТОСОВНО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

АНКЕТУВАННЯ ЗВО СТОСОВНО ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

АНКЕТА З АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ