Професорсько-викладацький склад кафедри активно впроваджує в навчальний процес сучасні інформаційні технології, використовує мультимедійну техніку, систему підтримки дистанційного навчання БФ (bf.moodle.chdtu.edu.ua) на базі системи дистанційного навчання Moodle, що активно використовується студентами денної і заочної (дистанційної) форм, які навчаються за спеціальністю Геодезія та землеустрій та за спеціальністю Будівництво і бажають за допомогою технологій дистанційного навчання здобути глибокі знання з циклу дисциплін науково-природничої підготовки і циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.