XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

Всеукраїнський творчий конкурс наукових робіт «Технічні науки»