Склад кафедри 2016 рік

На базі кафедри будівельних конструкцій в 2018 році була створена випускова кафедра геодезії, землеустрою та будівельних конструкцій. Кафедра будівельних конструкцій бере свій початок у Черкаському державному технологічному університеті з 2002 р. Очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент Битько Микола Макарович. Свій багатий досвід педагогічної роботи він вміло передає своїм колегам – викладачам, приділяючи велику увагу розвитку та вдосконаленню усіх напрямків діяльності кафедри.

На кафедрі працюють: професор, д.т.н. П.І.Баран, кандидати технічних та економічних наук, доценти М.П. Марущак, А.М. Смоляр, О.М.Кондратьєва,   старші викладачі Л.В. Іванова, О.В. Кузнецова, асистент А.В.Волонтир. Ефективну роботу кафедри геодезії, землеустрою та будівельних конструкцій забезпечує кваліфікований і досвідчений навчально-допоміжний персонал завідувач лабораторій Г.О. Прусов, провідний інженер О.А.Балинська.

На кафедрі геодезії, землеустрою та будівельних конструкцій здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 193 – “Геодезія та землеустрій”, а також викладачі кафедри беруть участь у підготовці здобувачів вищої освіти спеціальності 192 – “Будівництво та цивільна інженерія”.
 Освітня та наукова діяльність кафедри проводиться за такими основними напрямками: навчальна й виховна робота, науково-дослідна робота, навчально-методична робота. Кафедра приймає активну участь у громадському житті університету.
На кафедрі створено необхідну навчально-методичну базу для викладання усіх дисциплін згідно з навчальним планом. Навчальні програми складаються на основі стандартів освіти і типових програм. Для колективу кафедри характерним є постійний пошук нових форм навчання та організації навчального процесу. Викладацький склад володіє сучасними комп’ютерними технологіями, проходить підвищення кваліфікації. Викладачі й співробітники кафедри спрямовують значні зусилля на подальший розвиток наукового та методичного забезпечення кафедри, постійно оновлюють матеріальну базу та програмне забезпечення, створюють нові лабораторії. Функціонують спеціалізовані аудиторії та лабораторії з випробування залізобетонних та металевих конструкцій, аудиторії з вивчення опору матеріалів, з інженерної геодезії та землеустрою, архітектури.
До науково-дослідної роботи залучаються здобувачі вищої освіти спеціальності 193 – “Геодезія та землеустрій” та інших спеціальностей, що дає можливість підвищити рівень підготовки фахівців. Кращі випускники продовжують науково-дослідну роботу в магістратурі, аспірантурі нашого університету та інших університетів України. Студентські наукові роботи представлено на наукових студентських конференціях, які проводяться щорічно у квітні, де здобувачі вищої освіти посідають призові місця. Викладачі кафедри публікують наукові статті у різних наукових виданнях, беруть участь у роботі всеукраїнських наукових конференцій, виступаючи з доповідями та повідомленнями.
Кафедра завжди у постійному творчому пошуку, який реалізовується у конкретних досягненнях. Багаторічний навчальний та науково-методичний досвід дає змогу успішно впроваджувати нові освітні програми та сучасні технології підготовки майбутніх фахівців і наукових кадрів для України.
Професорсько-викладацький склад кафедри є одним із основних напрямів своєї діяльності вважає профорієнтаційну роботу. Система формування контингенту здобувачів вищої освіти складається на основі прямих зв’язків з підприємствами, організаціями, фірмами, об’єднаними територіальними громадами, інформаційно-профорієнтаційної діяльності про спеціальність 193 – “Геодезія та землеустрій”.