Склад кафедри 2016 рік

 Кафедра будівельних конструкцій бере свій початок у Черкаському державному технологічному університеті з 2002 р., в 2018 р.  на базі кафедри  була створена випускова кафедра геодезії, землеустрою та будівельних конструкційі. Очолював кафедру кандидат технічних наук, доцент Битько Микола Макарович. На базі кафедри геодезії, землеустрою та будівельних конструкцій в 2021 році була створена випускова кафедра геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності. Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент Ротте Сергій Вікторович.

На кафедрі працюють: професор, д.т.н. П.І.Баран, кандидати технічних, біологічних та економічних наук, доценти М.П. Марущак, А.М. Смоляр, Т.М. Портянко, Ю.Ю. Гайова,   старші викладачі Л.В. Іванова, О.В. Кузнецова, Н.М. Пшенишна, В.Л. Цікановський, О.С. Кожем’якін,  асистенти А.В.Волонтир. Т.І. Сириця. Ефективну роботу кафедри геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності забезпечує кваліфікований і досвідчений навчально-допоміжний персонал завідувач лабораторій Г.О. Прусов, провідний інженер О.А.Балинська.

На кафедрі геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 193 – “Геодезія та землеустрій”, а також викладачі кафедри беруть участь у підготовці здобувачів вищої освіти спеціальності 192 – “Будівництво та цивільна інженерія”, викладають дисципліни з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці  для всіх спеціальностей університету.
 Освітня та наукова діяльність кафедри проводиться за такими основними напрямками: навчальна й виховна робота, науково-дослідна робота, навчально-методична робота. Кафедра приймає активну участь у громадському житті університету.
На кафедрі створено необхідну навчально-методичну базу для викладання усіх дисциплін згідно з навчальним планом. Навчальні програми складаються на основі стандартів освіти і типових програм. Для колективу кафедри характерним є постійний пошук нових форм навчання та організації навчального процесу. Викладацький склад володіє сучасними комп’ютерними технологіями, проходить підвищення кваліфікації. Викладачі й співробітники кафедри спрямовують значні зусилля на подальший розвиток наукового та методичного забезпечення кафедри, постійно оновлюють матеріальну базу та програмне забезпечення, створюють нові лабораторії. Функціонують спеціалізовані аудиторії та лабораторії з інженерної геодезії та землеустрою, з випробування залізобетонних та металевих конструкцій, аудиторії з вивчення опору матеріалів,  архітектури.
До науково-дослідної роботи залучаються здобувачі вищої освіти спеціальності 193 – “Геодезія та землеустрій” та інших спеціальностей, що дає можливість підвищити рівень підготовки фахівців. Кращі випускники продовжують науково-дослідну роботу в магістратурі, аспірантурі нашого університету та інших університетів України. Студентські наукові роботи представлено на наукових студентських конференціях, які проводяться щорічно у квітні, де здобувачі вищої освіти посідають призові місця. Викладачі кафедри публікують наукові статті у різних наукових виданнях, беруть участь у роботі всеукраїнських наукових конференцій, виступаючи з доповідями та повідомленнями.
Кафедра завжди у постійному творчому пошуку, який реалізовується у конкретних досягненнях. Багаторічний навчальний та науково-методичний досвід дає змогу успішно впроваджувати нові освітні програми та сучасні технології підготовки майбутніх фахівців і наукових кадрів для України.
Професорсько-викладацький склад кафедри  одним із основних напрямів своєї діяльності вважає профорієнтаційну роботу. Система формування контингенту здобувачів вищої освіти складається на основі прямих зв’язків з підприємствами, організаціями, фірмами, об’єднаними територіальними громадами.