Неформальна освіта – процес здобуття освіти, що не регламентований місцем, терміном і формою навчання та не передбачає отримання документів про освіту державного зразка.

     Неформальне навчання передбачає отримання актуальних практичних і теоретичних знань, навичок, оволодіння сучасними методами розв’язання професійних завдань, підвищення рівня їх професійної компетентності, вдосконалення існуючих знань та їх саморозвиток.

        Всі бажаючи, незалежно від їх віку, статі чи професії мають можливість здобувати неформальну освіту. Отримані при цьому результати навчання можуть бути перезараховані здобувачам освіти у їх формальному навчанні. Студенти мають можливість отримати оцінку підсумкового контролю із окремих дисциплін за знання здобуті на індивідуальних заняттях не лише в стінах Університету, а і за його межами.

Положення  про  порядок  визнання  у  Черкаському  державному технологічному  університеті  результатів  навчання,  отриманих  в  умовах неформальної / інформальної освіти

Зразок заяви для здобувачів про визнання результатів неформальної освіти

Платформи неформальної освіти, якими Ви можете скористатися

Результати навчання неформальної освіти здобувачів спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”

Анастасія Казанова

здобувач бакалаврського рівня підготовки

Альона Замогильна

здобувач бакалаврського рівня підготовки

Віктор Горюшин

здобувач бакалаврського рівня підготовки

Максим Бонь

здобувач бакалаврського рівня підготовки