ПЛАН ЗАСІДАНЬ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ

кафедри на 2020-2021 н.р.

з/п Теми Виконавці Термін проведення
1 2 3 4
1.      
2.      
3.      
4. Закордонний та вітчизняний досвід підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти    
5.      
6.      
7.      
8.