ДНІ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ 2024

     23 квітня 2024 року на кафедрі геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності пройшли Дні студентської науки 2024. Як і в минулому році, конференція відбулася у два етапи: очно та онлайн.
   Всього було зачитано 23 доповіді. Теми були в основному геодезичного напрямку та охоплювали різноманітні питання фотограмметрії та дистанційного зондування, використання геодезичного обладнання, питання безпеки фахівців галузі, а також залучення в цю галузь нейромережі та штучного інтелекту. Другий напрямок розкривав проблеми землеустрою в воєнний період та його діджиталізацію, третій ̶ специфічні будівельні конструкції, які зможуть вирішувати сучасні потреби.
     Дуже приємно, що до нас долучились студенти Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського, Національного університету “Львівська політехніка” та Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Києва.
     Місця розподілились наступним чином:

Перше місце

Крисанова Юлія Григорівна(студентка групи ГЗ-23-1зм Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського). «Аналіз проблем управління земельними ресурсами при роботі органів місцевого самоврядування».
Керівник: к.т.н., доцент Міхно Павло Борисович.

Савчук Наталія Вікторівна (студентка групи ГД-33 Національного університету «Львівська політехніка»). «Особливості опрацювання даних активних перманентних ГНСС-станцій під час активних бойових дій».
Керівник: доктор філософії Брусак Іван Віталійович.

Друге місце

Бойчук Єгор Максимович (студент групи ГЗ-35 ЧДТУ). «Обробка теодолітного ходу в програмному продукті «Digitals».
Керівник: к.т.н., доцент Радов Станіслав Георгійович.

Норкін Роман Владиславович (студент групи Б-34 ЧДТУ). «Використання нейромереж для обробки геодезичних даних».
Керівник: к.т.н., доцент Марущак Михайло Петрович.

Сороковіков Микола Сергійович (студент групи ГЗ-12 ЧДТУ). «Поповнююча зйомка Дашуківського кар’єру».
Керівник: к.т.н., доцент Марущак Михайло Петрович.

Третє місце

Горюшин Віктор Сергійович (студент групи ГЗ-25 ЧДТУ). «Зміна якісних показників ґрунтів України внаслідок військових дій та пропозиції щодо шляхів їх відновлення».
Керівник: старший викладач Кузнецова Ольга Вадимівна.

Овчаренко Владислав Олександрович (студент групи ГЗ-35 ЧДТУ). Обробка журналу тахеометричного знімання в програмному продукті «Digitals».
Керівник: к.т.н., доцент Радов Станіслав Георгійович.

Папуша Іван Дмитрович (студент групи Б-34 ЧДТУ). Застосування штучного інтелекту в будівництві.
Керівник: к.т.н., доцент Марущак Михайло Петрович.

       Щиро вітаємо студентство та їх наукових керівників з цими досягненнями.